Etiketlendi: Allah’ın Devesi

Semud Kavmi Ve Kıssasının Günümüze Yorumlanması

Semud Kavmine ve Salih Peygambere Verilen Allah’ın Devesi ve Onun Kıssasının Günümüzdeki Karşılığı Üzerine Düşünceler Çağımız anlayışına hitap eden, vahyi ihya eden yeni bir Kuran diline gereksinim duyduğumuzu çokca açıklamıştık....