Kuba Derneği |Kur'an Halkaları Blog

Sözünde Ahlâkı Var

Söz, insanoğlunun dünya sahnesine çıkarken Rabbine ahdettiği emanettir, eylem ise bu emanetin yerine getirildiğine dair imzasıdır. Söz ve eylem aynı zamanda imtihan araçlarıdır, insanın yaratılış amacını yerine getirip getirmediğinin belgeleridir....

Sözde İman, Kalpte Riya: Münafıklık

Münafık kelimesi ne-fe-ka kökünden gelir. Bir yeri yarıp geçen yol, tünel veya ırmak demektir. Bu kökten gelen isimlerden biri de na-fi-ka ‘dır. Bu kelime tarla faresinin rahatsız edildiği durumlarda, birinden...

Paketlenmiş Ümmet Algısı

Ümmet kelimesi, zamansal ve mekânsal; düşünsel ve eylemsel birliktelikte faal olmanın yanı sıra peşinden gelenlere de baş olan topluluk anlamına gelir. Bu sosyolojik kavramın, etimolojik olarak ‘ana’ anlamına gelen “ümm”...

Ömre Şahit Kılınan Zaman

Zaman, insanın dünya hayatını idrak edebilmesi için bir vasıtadır. Hayat ve ölüm arasındaki köprü, varlık ve yokluk arasındaki sınırdır. Geçmişin tecrübesi, şimdinin eylemi, geleceğin de tasavvurudur. İnsan ömrüne şahit kılınarak,...

Fıtrat-Âdab-Haklar

Allah insanın fıtratına iyiliği nakşetmiştir yani insan, iyilik yapma ve kötülükten sakınma üzerine yaratılmıştır. Henüz vahiy ile tanışmamış kişilerde bile görülen edep, haya gibi güzel ahlaka dair her türlü meziyetler...

Kelâmın zabtı: Kalem

Zaman mefhumunu beyinlere kazıyan; düşünceleri, eylemleri ve hadiseleri asırlar sonrasına taşıyan, bilgi hazinesinin akıllarda muhafaza edilmesini sağlayan mühürlü bir kutudur Kalem. Ücra köşelerde saklı kalmış hükümsüz düşüncelere hüküm giydiricidir, fıtratında...

‘KUBA Sohbetleri’ başladı.

Bu yılın ilk semineri dernek binamızın konferans salonunda gerçekleştirildi. Çiğdem KARADERE tarafından düzenlenen, “Etkin Dinleme” konulu seminerde katılımcıların oldukça memnun olduğu gözlemlendi. Önümüzdeki aylarda da konunun detaylandırılarak anlatılması görüşünde ittifak...

Müslümanın Modern İmanı Asla Olamaz !..

“Müslümanın modern evi, modern arabası olabilir ama modern imanı asla.” Nureddin Yıldız

Namazlı Insanın Meleklerden Orduları Vardır

Namazlı insanın meleklerden orduları vardır. Namazsız insanın ise şeytanlardan dostları. Ey insan ömür gidiyor. Tercih zamanı…

Esmâ-i Hüsna Dersine Katıldık

7 Nisan 2013 Pazar günü KUBA’lı tüm kardeşlerimizle Mustafa İSLAMOĞLU hocamızın Esmâ-i Hüsna dersine katıldık. “Vasî” ve “Camî” esmalarının işlendiği dersten sonra görüştüğümüz hocamız tüm kardeşlerimize selam gönderdi. Ders çok...