Kategori: Abdülkadir Karaman

Kelimeleri Yerlerinden Değiştirdiler

Malcom X filminin önemli sahnelerinden birisi; hapishanede ki Malcom’un müslüman olmasından sonra islami eğitime sözlük çalışmasıyla başlaması, A, abaküs kavramından başlayarak söz ve kavramları öğrenmesiydi. Bu benim gençlik yıllarında dikkatimi...

Neden Sadece Müslümanız Demiyoruz?

Bir kısmımızın bilerek, birçoğumuzun da bilmeyerek tekrarladığı bazı sözler ve tanımlamalar vardır. Bunların çoğunun bizi nerelere götüreceğinin farkında olmadan dilimize dolarız. Bunların içlerini açmaya çalışacağım. Ehli sünnet vel cemaat kavramı...

Terörle Nasıl Mücadele Edilmeli?

İstanbulda Havaalanında mümkün olduğu kadar çok masum insan öldürerek, tesirli eylem yaptığına ve kendini patlatarak şehid olduğuna inanan insanlarla veya aynı eylemlerle kendi kavmini kurtaracağına inanan bir başka teröristle nasıl...

BİRLİĞE VE BÜTÜNLEŞMEYE ÇAĞRI

Günümüzde İslam Dünyası içersinde büyük bir çoğunluğun ; mezhep,meşreb, tarikat, cemaat, adı altında; veya alevi, sünni, şii, hanifi, hanbeli, şafi, zeydi, caferi vs. gibi bir çok alt kimliğe büründüğü görülmektedir....

MİLLETLERİN DEĞERİ SOYLA SOPLA DEĞİL MARUFLARIYLADIR

‘Ey insanlar, biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Allâh yanında en üstün olanınız, (günâhlardan) en çok korunanınızdır. Allâh bilendir,...

Beled Sûresi Üzerine Düşünceler

1- Hayır; bu şehre yemin ederim, 2- Ki sen, bu şehirde oturmakta iken 3- Babaya ve doğan-çocuğa da. 4- Andolsun, biz insanı bir zorluk içinde yarattık. 5- O, hiç kimsenin...

Semud Kavmi Ve Kıssasının Günümüze Yorumlanması

Semud Kavmine ve Salih Peygambere Verilen Allah’ın Devesi ve Onun Kıssasının Günümüzdeki Karşılığı Üzerine Düşünceler Çağımız anlayışına hitap eden, vahyi ihya eden yeni bir Kuran diline gereksinim duyduğumuzu çokca açıklamıştık....

Asr Sûresi Üzerine Düşünceler

Meal1-3:’‘Geçen zamanı düşün! İnsan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.” 1. Ayet : Vel asr: geçen zamanı...

Kölelik ve Kur’an

Bazı konular, yıllarca İslam karşıtlarının insanları İslamdan uzaklaştırmakta yararlandıkları malzeme olarak kullanılmıştır. Konu hakkında yeterli bilgi ve araştırması olmayan müslümanlarda ya konunun üzerini örtmeye çalışmışlar ya da İslam karşıtı söylemleri...

Hadis Yazma Yasağı ve İslami Bilgi Kaynakları Arasındaki Yeri

Bu inceleme bizzat hadis kaynaklarına dayanarak Resulullah’ın kendi sözlerinin kitaplaştırılmasına karşı çıkmasını, sebeblerini ve sahabenin bu emirleri uygulamasının örneklerini açıklamak amacıyla yapılmıştır. Kuran açısından incelendiğinde ise Resulullahın elçi oluşunu sık...