Biz kimiz?

 

Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim.

“Öyleyse sizler hayra çağıran, meşru ve iyi olanı öneren, kötü ve yanlış olandan da sakındıran, [ümmet olmanın gereğini yapan] bir ümmet olun! İşte onlardır ebedi saadete erecek olanlar.” (Âl-i İmran, 104)

KUBA camiası olarak vahiy kaynaklı ilkelerimiz var. İşte bizi tanımanıza imkan verecek ilkelerimizden birkaçı:

• Biz, davası, gayesi, sancısı ve sızısı olanlardanız. Davamız Kuran’ın davasıdır.
• Biz, hayatı inşa etmek için hayatın merkezine vahyi koyanlardanız.
• Biz taklit değil, tahkîk ehliyiz.
• Biz “Ataların ocağına sadakat” adına, ataların ocağından külü değil, közü taşırız.
• Biz “Niçin”i “Nasıl”ın önüne alanlardanız.
• Biz Kur’an’ı mushafın, manâyı lafzın, tertili tecvidin önüne alanlardanız.
• Biz “vahdeti” farz, “tefrikayı” haram bilenlerdeniz.
• Biz ahlâkı akîdenin temeline koyanlardanız.
• Biz “Takva, sorumluluk ahlâkıdır” diyenlerdeniz ve takvayı sorumluluk olarak tarif edenlerdeniz.
• Biz kendisini mezhebiyle, meşrebiyle tanımlayan değil, biri sorduğunda “Müslümanlardanız” diyenlerdeniz.
• Biz pasif değil aktif iyi olmayı gaye edinenlerdeniz.
• Biz bireye karşı şahsiyeti savunanlardanız.
• Biz Kur’an’a kurban olmayı, yeryüzüne sultan olmaya tercih edenlerdeniz.